Trainingen Emancipatie

7 trainingen op het gebied van emancipatie.

1) Emancipatie via het lichaam
Dit is een traject van 12 lessen waarbij de deelneemsters wordt geleerd om contact te maken met hun eigen lichaam. Taboes als doorbreken cultuur van verzwijgen; doorgeschoten afhankelijkheid; niet kunnen verwoorden van eigen gevoelens en wensen et cetera.

Er is tevens een ‘train de trainer’ versie beschikbaar. Zie ook thema’s: emancipatie- bewegen.

Dit is een zeer effectieve training om vrouwen te activeren vanuit lichaamsbesef.

Vaak hebben de vrouwen een proces nodig om hun eigen lichaam toe te kunnen eigenen. Zelfredzaamheid en zelfregulatie nemen hierdoor toe.

Prijs: in overleg


2) Overdracht tussen moeders en dochters en moeders en zonen
Binnen de overdracht vindt naast de noodzakelijke hechting ook de overdracht plaats binnen waarden en normen die lang geleden hun functie verloren hebben. Deze waarden en normen kunnen in de moderne samenleving mensen ervan weerhouden verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven. Ontwikkeling van de eigen autonomie begint bij het stellen van vragen hoe patronen bij jezelf uitzien en of ze je belemmeren of stimuleren. Kritisch leren kijken en loskomen van de ouderlijke patronen is hierbij de eerste stap. Dit is echter een groot taboe binnen collectief georiënteerde samenlevingen.

Prijs: in overleg


3) Seksualiteit en homoseksualiteit
Collectief georiënteerde gemeenschappen hebben een slag te slaan als het gaat om acceptatie van eigen seksualiteit en homoseksualiteit. Bij de ontwikkeling van de autonomie is het nodig om de eigen seksualiteit volledig te accepteren en niet te laten afhangen van anderen. Acceptatie en begrijpen van seksualiteit is de eerste stap naar begrijpen en accepteren van homoseksualiteit.

Prijs: in overleg


4) Diverse trajecten met betrekking tot individualisatieproces
In overleg met de opdrachtgever en of zelforganisaties.

Prijs: in overleg


5) Communicatie binnen het gezin
Ten behoeve van gezinnen uit collectief georiënteerde gezinnen.

Prijs: in overleg


6) Communicatie binnen relaties
Ten behoeve van gezinnen en stellen binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen.

Prijs: in overleg


7) Diverse empowerment trajecten voor vrouwen en mannen
Desgewenst in de eigen taal.

Prijs: in overleg


Overige trainingen IK-ontwikkeling:

Gendergelijkheid
Taboethema’s
Radicalisering
Zelfbeschikking