Jale Simsek

Klachtenprocedure

Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van een cliënt van Jale Simsek  welke door de betrokkene als onjuist of onterecht ervaren wordt. Doel van de klachtenprocedure is: verhelpen van de klacht; voorkomen van een zelfde probleem in de toekomst; verbeteren van de dienstverlening. Alle drie dragen ze bij tot het verbeteren…

Workshop Kindermishandeling bij migranten

Wordt door Unal Zorg ( www.unalzorg.nl) georganiseerd en in deze workshop krijgt u inzicht in hoe je als professional kindermishandeling bij migranten kan herkennen. Vaak zijn de culturele code’s van migranten gezinnen niet zo snel te herkennen en kunnen leiden tot misverstanden. In deze workshop leert de professional de signalen van kindermishandeling te herkennen binnen…

Begeleiding van ouders en hun kinderen die met radicalisering te maken hebben gehad

We leven in een tijd waarin veel dingen onzeker zijn. Waar eerst de zekerheid uit gemeenschap en religie werd gehaald, worden we nu als mens min of meer gedwongen om zekerheid uit onszelf te halen. Er is als het ware sprake van een plaatsloze samenleving. De kaders die vroeger een houvast boden, de duidelijke regels…

Begeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen

Werken met een groep vluchtelingen is een dynamiek die om aanpassingsvermogen en flexibiliteit draait. In een tijdsbestek van 10 jaar heb ik met diverse vluchtelingen uit verschillende culturen mogen werken. Ook al kende ik niet alle culturen als insider, veel mechanismen waren herkenbaar. En de dingen waar ze in de Nederlandse samenleving tegenaan liepen waren…

Begeleiden van migranten mannen die passen in het profiel ‘partner- mishandelaar’

Toen ik begin 2000 bezig was met het thema migranten mannen en huiselijk- eergerelateerd geweld, ben ik in aanraking gekomen met een aantal zelforganisaties die iets met mannen wilden doen rondom dit thema. In verschillende steden heb ik lang en kortdurende trajecten begeleid met mannengroepen. Deel van deze mannen hadden hun vrouwen niet mishandeld maar…

Gendergelijkheid

Opvoeden met respect, over opvoeden van pubers binnen de collectief georiënteerde culturen. GGD- Amsterdam. Zie ook de PowerPoint – Opvoeden met respect – opgroeien met liefde: