Jale Simsek

Homoseksualiteit binnen de Turkse gemeenschap

Verkennend onderzoek naar bespreekbaarheid van homoseksualiteit binnen de Turkse gemeenschap. In opdracht van IOT heb ik een aantal jaren meegewerkt aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen de Turkse gemeenschap. Zie ook deze PowerPoint presentaties: Bespreekbaar maken homoseksualiteit Hollandada yaşayan Türk eşcinselleri

Train de trainers concept voor sleutelfiguren.

Deze training is bedoeld voor professionals, sleutelfiguren binnen zelforganisaties en geïnteresseerden die zelf iets met het thema willen doen. Doel: Opzetten en geven van trainingen rondom moeder-zoon; vader-zoon; of als je jongens begeleidt. De training: 1 introductie workshop, 2 dagdelen. 5 bijeenkomsten (van hele dagen) waar je zelfonderzoek doet naar jouw verborgen boodschappen omtrent moeder-…

Vaders en zonen

De afstand tussen de seksen heeft ook gevolgen voor de relatie tussen vaders en zonen. De vaders staan op iets meer afstand van hun zonen als het gaat om de opvoeding. In veel gevallen is de vader een goed voorbeeld van mannelijkheid omdat de rollen voor mannen en jongens duidelijk zijn binnen de collectieve oriëntatie.…

Zelfbeschikking

Voor zowel mannen als (jonge) vrouwen uit de collectieve oriëntatie. In de context van de eigen culturele codes wordt er gewerkt aan mentaliteits- en gedragsverandering. Hoe bereik je een staat van zelfbeschikking? Groepen die niet thuis zijn in een geïndividualiseerde samenleving, hebben ondersteuning nodig bij het op gang brengen van het individualisatieproces. Tevens betekent individualisering…

Taboe thema’s

Binnen verschillende oriëntaties heersen er taboes die de ontwikkeling van het individu in de weg staan. Het gaat om cultureel gebonden taboes, zoals man-vrouw verhoudingen; relatie tussen ouders en kinderen; uithuwelijking; eerthema’s; seksualiteit en homoseksualiteit; geweld binnen gezinnen; psychosociale problematiek. Bij deze bijeenkomsten staan het zelfregulerend vermogen en het kunnen gebruiken van aanwezige hulpbronnen centraal.…

Radicalisering

Achter radicalisering liggen werelden die tot op heden nooit zichtbaar geweest zijn voor de samenleving. Het is niet alleen uitzichtloosheid die jongeren in de armen van radicalisering drijft, maar ook de culturele erfenis. In deze training leer je naar deze mechanismen te kijken. Wat is deze erfenis? Wat zijn de bouwstenen die naar radicalisering leiden? Om te voorkomen dat…