Begeleiden van kwetsbare groepen

Door de jaren heen ben ik in aanraking gekomen met groepen mensen die geïsoleerd leven in een samenleving waar zoveel mogelijk is. Het gaat deels om de persoonlijke geschiedenis van mensen; deels om culturele issues die om een uitwerking vragen en deels te maken hebben met de tijdsgeest gerelateerde issues waar we allemaal mee te maken hebben.

Zelf heeft het me vanuit mijn geschiedenis iets van 20 jaar gekost om deze samenleving te begrijpen. De brug naar dit begrip liep via zelfonderzoek en de juiste begeleiding. Voor die tijd was ik een geïsoleerde en boze vrouw.

De groepen waar ik mee heb gewerkt en mee werk, zijn mensen die ogenschijnlijk functioneren in de samenleving. Maar er is sprake van een binnen en een buitenwereld. De problemen in de binnenwereld blijven geïsoleerd en uiten zich in vorm van agressie, geweld, depressie, zelfmoordneigingen en zich terugtrekken uit de samenleving.

Wat ik vaak heb meegemaakt is dat het uiterlijke probleem, zoals agressie, geweld, partnermishandeling en depressie wel aandacht kreeg, maar de onderliggende problematiek niet. Deze problematiek werd vaak niet aangeraakt omdat het uiterlijke probleem urgent was.  Als het gaat om culturele code’s, die diep ingeworteld zijn bij de mensen, is de kennis hierover vaak ontoereikend. Hierdoor vinden er onvoldoende interventies plaats waardoor het  probleem niet duurzaam en effectief wordt aangepakt.

De trajecten die ik bied zijn gericht op zelfregulerend vermogen van de mensen; ik maak gebruik van de hulpbronnen die men wel in huis heeft. Er wordt als het ware een inbedding gecreëerd waarin het onderliggende trauma zich kan manifesteren.

Deze trajecten bied ik in groepsverband aan. Groepsdynamiek biedt een geweldig instrument waardoor de inbedding tot stand komt en waar ook met het nieuw aangeleerde gedrag geoefend kan worden.

Deze trajecten kunnen bij mij worden ingekocht; prijs in overleg.
Bij 8-10 deelnemers is de locatie, lunch, koffie, thee, water en fruit bij de prijs inbegrepen.
De locatie is in Amsterdam.

Trajecten: