Lezingen

Therapie aan migranten

Er worden voorbeelden gegeven uit de praktijk en interventies doorgenomen die ogenschijnlijk niet herkenbaar zijn. Hoe maak je contact, welke ingangen neem je als je rekening wil houden met de culturele koffie, thee, water inbegrepen. achtergrond? Aanmelden: gebruik formulier hiernaast –>

Aan u de eer

Een breder perspectief is nodig om stigmatisering en onzorgvuldigheid te voorkomen. Hoe kun je als niet gesocialiseerd zijnde contact maken met het thema eer. Aanmelden: gebruik formulier hiernaast –>

Workshop IK & WIJ

Het ontstaan van het IK en WIJ concept en de link naar de multiculturele samenleving. Wat kunnen we van elkaar leren? Er is ruimte voor vragen en discussie. Aanmelden: gebruik formulier hiernaast –>