Thema’s

Ik & Wij concept

Dit concept is gebaseerd op mijn eigen biografie. Op mijn negende ben ik naar Nederland gekomen en er begon voor mij een periode van verwarring en balans zoeken tussen, sterk van elkaar verschillende waarden en normensystemen. Deze zoektocht en de verworven inzichten mondden in 2000 uit in het IK en WIJ concept, waar ik sindsdien mee…

MoederDochter

Met succes heb ik diverse moeder- dochter groepen getraind in heel Amsterdam. De trainingen waren erg geliefd en vanuit de groepen kwam het verzoek om een ‘train de trainers’-traject te starten. Zodat meer moeders en dochters bereikt kunnen worden. De deelnemers gaven aan dat de communicatie tussen hen en hun dochters aanzienlijk was verbeterd; dat…

Gendergelijkheid

Als ik terugkijk op mijn trainingen, lezingen en boeken over eergerelateerd geweld; de campagne tegen huwelijksdwang, mijn empowerment activiteiten kom ik tot de conclusie dat er binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen in Nederland, sprake is van een enorme behoefte aan aanpak en educatie op het gebied van gender gelijkheid. Ook zag ik op diverse beleidsterreinen een mate van versnippering; er is een…