Trainingen kwetsbare groepen

Begeleiding van ouders en hun kinderen die met radicalisering te maken hebben gehad

We leven in een tijd waarin veel dingen onzeker zijn. Waar eerst de zekerheid uit gemeenschap en religie werd gehaald, worden we nu als mens min of meer gedwongen om zekerheid uit onszelf te halen. Er is als het ware sprake van een plaatsloze samenleving. De kaders die vroeger een houvast boden, de duidelijke regels…

Begeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen

Werken met een groep vluchtelingen is een dynamiek die om aanpassingsvermogen en flexibiliteit draait. In een tijdsbestek van 10 jaar heb ik met diverse vluchtelingen uit verschillende culturen mogen werken. Ook al kende ik niet alle culturen als insider, veel mechanismen waren herkenbaar. En de dingen waar ze in de Nederlandse samenleving tegenaan liepen waren…

Begeleiden van migranten mannen die passen in het profiel ‘partner- mishandelaar’

Toen ik begin 2000 bezig was met het thema migranten mannen en huiselijk- eergerelateerd geweld, ben ik in aanraking gekomen met een aantal zelforganisaties die iets met mannen wilden doen rondom dit thema. In verschillende steden heb ik lang en kortdurende trajecten begeleid met mannengroepen. Deel van deze mannen hadden hun vrouwen niet mishandeld maar…