Trainingen

Workshop Kindermishandeling bij migranten

Wordt door Unal Zorg ( www.unalzorg.nl) georganiseerd en in deze workshop krijgt u inzicht in hoe je als professional kindermishandeling bij migranten kan herkennen. Vaak zijn de culturele code’s van migranten gezinnen niet zo snel te herkennen en kunnen leiden tot misverstanden. In deze workshop leert de professional de signalen van kindermishandeling te herkennen binnen…

Geweld binnen gezin; huiselijk geweld en kindermishandeling bij migranten, vluchtelingen

Huiselijk geweld en kindermishandeling bij migranten is niet veel anders dan huiselijk geweld en kindermishandeling bij autochtonen. Het gaat om dezelfde mechanismen. Er zijn verschillende lagen als we met geweld binnen migrantensystemen te maken hebben: Er is het persoonlijke verhaal; de geschiedenis van de betrokken individuen en welke persoonlijke mechanismen een rol spelen bij het…

Eergerelateerd geweld

Herkennen, signaleren en handelen bij aan eer gerelateerd geweld. Welke lagen gaan er aan vooraf, voordat iets escaleert en leidt tot eergerelateerd geweld. Wanneer spreken we van echt aan eer gerelateerd geweld? Dat zal in veel gevallen heel weinig zijn. Eer en eergerelateerd geweld staan niet op zichzelf maar vormt samen met diverse thema’s, waarden en…

Training diversiteit, IK en WIJ concept

In deze training stem ik af met de opdrachtgever waar de wensen liggen en ontwikkel een training op maat. Wat wil men leren over diversiteit en hoe kan het worden ingebed in de organisatie. Welk theoretisch kader, vaardigheden en attitude is wenselijk. Ik werk op drie niveaus: theoretisch kader, vaardigheden en persoonlijke attitude. Tevens maak…

Trainingen

De trainingen die ik bied, staan in teken van IK en WIJ. Het IK en WIJ – concept is gebaseerd op mijn eigen biografie en ontwikkeling in Nederland als Turkse vrouw. Op mijn negende ben ik naar Nederland gekomen; beide culturen hebben mij gevormd tot wat ik nu ben. Omdat ik beide ‘kanten’ begrijp, omdat ik ‘beide…