Coaching, intervisie en supervisie

Coaching
U kunt bij mij terecht voor individuele coaching. Het kan zijn dat de werkgever vindt dat een werknemer coaching nodig heeft om bepaalde vaardigheden te leren. Of het kan zijn dat een werknemer vindt dat hij of zij individuele coaching nodig heeft.
Nadat we de rode draad te pakken hebben, gaan we samen aan de slag.
Zie ook: www.therapiedieverbindt.nl/ coaching.

Medewerkster GZ instelling:
‘Ik deed alles anders dan mijn collega’s. Ik dacht dat het aan mijn persoon lag en dat ik dingen anders begreep dan iedereen. Ik voelde me dom. Toen mijn leidinggevende voorstelde om een coachings- traject te volgen, dacht ik dacht ik het had verknald. Maar het pakte anders uit. Ik leerde dingen in een breder perspectief te zien. Dat ik dingen anders deed was dat ik uit een andere cultuur kwam en een andere manier van werken had. Na de coaching sessies kon ik me beter uiten en kon ik mijn collega’s uitleggen waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Mijn leidinggevende zei dat ze hier heel blij mee was. Mijn manier van werken gaf een mooie aanvulling op ons werk als team. Ook leerde ik dat het mijn ding is als ik denk dat iedereen tegen mij is en dat ik daar zelf iets aan kan doen’.

Tarief: € 160,- per sessie. Bij een reeks van 12 sessies 10% korting.
Locatie: Stadionplein 69-4 hoog- Amsterdam


Intervisie
In groepjes van 4-6 mensen wordt er gewerkt met diverse vormen van intervisie, zoals de Incident methode, Ballint methode en Motiverende gespreksvoering.
Intervisie is gericht op verschillende lagen; uitvoering; teamverband en werken in een organisatie.
Tevens leren we lagen; privé; persoonlijk en professioneel te onderzoeken en te onderscheiden in de samenwerking en communicatie. Aandacht wordt besteedt aan hoe de inhoud van het werk zich verhoudt tot de bovengenoemde lagen.
Hoe een WIJ plek te creëren in het werk, zonder eigen inbreng weg te moeten zetten en welke gevolgen dit heeft voor de onderlinge verhoudingen.
Ook werken we met karakterstijlen en markers van neuro affective psycology. (Marianne Bentzen)

Aandacht wordt besteed hoe het primair proces te vertalen naar een optimaal kunnen leggen van verbanden naar zowel uitvoering als naar team en de organisatie.

Karin: ‘Je gaat er zo vanzelfsprekend van uit dat de ander, je collega of je cliënten hetzelfde verstaan onder wat je zegt. Nu begrijp ik dat dit niet zo werkt. Er liggen zoveel lagen onder je woorden. Ik merk dat ik nu een soort van tussenruimte laat tussen mij en de ander. Nu ik door heb hoe het bij mij werkt, kan ik nieuwsgierig zijn naar de ander. Durf ook meer de vragen ‘wat bedoel je’. Heel fijn’.

Maximaal deelnemers: 4-6
Tarief: per intervisie sessie € 250 voor 2,5 uur (exclusief 21% BTW). Bij 12 sessies, 10% korting.


Supervisie
Ik heb een lange weg afgelegd langs verschillende soorten werkzaamheden en werkgebieden. Van uitvoering tot leidinggeven, van projectleiding tot beleidswerk. Naast kennis en ervaring heeft deze route mij inzichten opgeleverd. Deze inzichten gaan over hoe je dingen vanuit de meta positie kan zien. Als toeschouwer leren kijken naar je eigen situatie en overstijgen van je eigen referentiekader.
Hierdoor kan je veel breder kijken naar jezelf, naar de ander en je leert de dingen in een context te zien.

Supervisie is bedoeld voor zowel uitvoerenden als leidinggevenden. Ook beleidsmakers die belast zijn met interculturele programma’s kunnen er gebruik van maken.

Fatima: ‘Als leidinggevende wist ik soms niet hoe ik met de wensen van mijn team moest omgaan. We hebben de hele situatie uitgewerkt en stap voor stap heb ik geleerd om grenzen in te zetten zonder dat ik contact verbrak met mijn team’.

Isabel: ‘Ik wist niet hoe ik ‘zelfbeschikking’moest aanpakken voor de gemeente waar ik voor werk als beleidsmedewerker. Jale heeft het hele plaatje voor me uitgetekend en de historie van collectieve uitgelegd. Toen een en ander concreet was geworden voor me, kon ik verder’.Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband. 

Maximaal aantal deelnemers 6.
Tarief: per sessie van 2,5 uur, € 250 (exclusief 21% BTW). Bij 12 sessies 10% korting.


Build up your team… teambuilding
Van tijd tot tijd is het nuttig en leuk om iets met het team te doen. Afhankelijk van het soort werk en wat je wensen zijn, maak ik een op maat programma voor je team.
Doel is elkaar beter leren kennen; elkaars talenten ontdekken en elkaar als mens ontdekken.
Door middel van samen-doe dingen en opdrachten werk je met je team aan het creëren van een WIJ-plek. Hoe kan je in de WIJ-plek met je collega’s jezelf zijn?

Je leert tijdens een dag durende workshop wie de ander echt is. Je leert de kracht van de synergie in je team.

En het ook leuk! Je krijgt verrassende oefeningen en opdrachten. Ook wordt er veel bewogen en gedanst.

Theo: ‘Ik was verbaasd hoe je binnen een dag zoveel van elkaar te weten kon komen. Met de opdrachten dacht ik eerst ‘waar gaat dat heen?’, maar einde van de dag vielen alle stukken op hun plek. En een lol dat we hebben gehad met elkaar! Van mij mag dit vaker’.

Tarief: 2 dagdelen € 1200 (exclusief 21% BTW).
Maximaal aantal deelnemers in overleg met de opdrachtgever.
Bij max. 8 deelnemers, locatie, lunch, koffie, thee, water en fruit bij de prijs inbegrepen.
Programma maak ik na overleg met de opdrachtgever.