Gendergelijkheid

Binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen is genderongelijkheid de basis van veel persoonlijke, intermenselijke en maatschappelijke problemen. Hoe zijn mannen en vrouwen geprogrammeerd als het gaat om genderrollen; wanneer wordt de ontwikkeling belemmerend en wat er aan te doen.

Prijs: in overleg