Gendergelijkheid

Als ik terugkijk op mijn trainingen, lezingen en boeken over eergerelateerd geweld; de campagne tegen huwelijksdwang, mijn empowerment activiteiten kom ik tot de conclusie dat er binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen in Nederland, sprake is van een enorme behoefte aan aanpak en educatie op het gebied van gender gelijkheid.

Ook zag ik op diverse beleidsterreinen een mate van versnippering; er is een aparte aanpak voor eergerelateerd geweld; huwelijksdwang; geïsoleerde vrouwen; bespreekbaar maken van homoseksualiteit; zwijgcultuur; vele psychosociale problemen bij mensen uit een collectieve oriëntatie; gesloten gemeenschappen et cetera.

Mijns inziens is een groot deel van deze terreinen terug te voeren op gender- ongelijkheid. Er is sprake van hardnekkige mechanismen die mannen en vrouwen ervan weerhoudt zich te verder te ontwikkelen in hun gender-rollen.

Door de jaren heen en uit de gesprekken die ik met zowel mannen als vrouwen uit de collectief georiënteerde gemeenschappen heb gevoerd en natuurlijk mijn eigen strijd om een individu te worden, hebben mij de volgende inzichten opgeleverd.

 • De mannen voelen zich verantwoordelijk voor de eer van de vrouwen binnen hun gezin, familie en gemeenschap. Er is behoefte aan educatie hoe hier anders mee om te gaan en de verantwoordelijkheid bij vrouwen en meisjes te laten;
 • Communicatie binnen het gezin: veel mensen gaven aan nooit van hun ouders te hebben geleerd om met eigen partner te communiceren. Men vervalt snel in de rolpatronen in plaats van daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan;
 • Jongens krijgen eenzijdige informatie over omgang met meisjes en vrouwen; vaak is er vanwege de eer veel afstand tussen jongens en meisjes. Er is behoefte aan educatie en training op dit gebied;
 • Er is behoefte aan trainingen en workshops als het gaat om mentaliteitsverandering en handvatten om wel in gesprek te gaan met elkaar.

Om een antwoord te geven op deze vragen heb ik diverse modules en trainingen ontwikkeld om gendergelijkheid te bevorderen.

Bespreekbaar maken van taboes is een begin; en vervolgstappen zijn hierin noodzakelijk. Ik sta voor daadwerkelijke mentaliteits- en gedragsverandering en reik mensen handvatten die ze zelf kunnen gebruiken.

De volgende trainingen en workshops kunt u in overleg boeken:

 • Genderrollen binnen verschillende eer- culturen;
 • Mentaliteitsverandering ten opzichte van: genderrollen; eer en eergevoeligheid binnen families; huwelijksdwang.
 • Macht van de zwijgcultuur: de impact van de zwijgcultuur op individuen. Schadelijke elementen van roddelcultuur. Hoe om te gaan met geïsoleerdheid van mensen binnen de collectieve gemeenschappen.
 • Komen tot actie en zelfregulering uit de verlammende elementen van de collectieve culturen;
 • Rol van de familie en hoe hierover te hebben. Zicht op familieverhoudingen en patronen die in het heden belemmeren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven;
 • Homoseksualiteit;
 • Partnerkeuze;
 • Vrouw en seksualiteit;
 • Van WIJ naar IK. Hoe doe je dat? Welke steun is er nodig?