Geweld binnen gezin; huiselijk geweld en kindermishandeling bij migranten, vluchtelingen

Huiselijk geweld en kindermishandeling bij migranten is niet veel anders dan huiselijk geweld en kindermishandeling bij autochtonen. Het gaat om dezelfde mechanismen. Er zijn verschillende lagen als we met geweld binnen migrantensystemen te maken hebben:

  • Er is het persoonlijke verhaal; de geschiedenis van de betrokken individuen en welke persoonlijke mechanismen een rol spelen bij het geweld.
  • Er is de de collectieve lading en de thema’s die cultureel zijn. Dit zijn door het collectief goed- of afgekeurde elementen waar een individu mee te maken heeft. We socialiseren immers in een groot sociale verband.
  • De tijdgeest waarin we leven, ongeacht de cultuur

Al deze lagen hebben invloed op hoe geweld wordt ervaren en beleefd. Vanuit de grote context leren we hoe de aandacht toe te spitsen op de individuele situatie van de betrokkenen. Wat zijn de wortels van geweld binnen dat ene specifieke gezin? Wat hebben deze wortels nodig om geweld te stoppen? Waar is geweld een antwoord op binnen dat ene gezinssysteem? In een geweldsituatie spelen alle betrokkenen een rol; wat is ieders aandeel in het geheel? In de training wordt geweld benaderd door verschillende betrokkenen; man, vrouw, kinderen, familie, sociale omgeving. Er is geen schuldige; er is een systeem dat leidt tot geweld en mishandeling. Achterhalen wat dit systeem is en welke zaken er mee gemoeid zijn, zal je helpen om je interventies hierop aan te sluiten.

Waar sprake is van geweld en misbruik spelen allerlei mechanismen een rol. Daarnaast ook de culturele context die het ingewikkelder kan maken.

In deze training leer je vanuit de persoonlijke en culturele context te kijken naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zal je helpen om mensen optimaal te kunnen begeleiden zodat geweld stopt en zich niet meer herhaalt.

De training duurt 2 dagdelen.

Totaalprijs € 1500,- exclusief 21% BTW; inclusief materiaal en voorbereiding. Maximaal deelnemers: in overleg met de opdrachtgever. Bij 8 deelnemers zijn locatie, lunch, koffie, thee, water en fruit bij de prijs inbegrepen.