IK en WIJ workshops voor beleidsmakers

Het IK en WIJ-systeem is een door vele beleidsmakers gewaardeerd systeem dat inspeelt op de brede thematiek van het integratievraagstuk.

Nederland is een sterk geïndividualiseerde samenleving, met verworvenheden die bij deze ontwikkeling horen. Bescherming en behoud van deze verworvenheden is een taak voor iedereen die in Nederland woont.

Collectieve oriëntaties kennen echter andere verworvenheden die vaak niet als zodanig worden herkend door de geïndividualiseerde samenleving. Dit kan leiden tot misverstanden en beleidsmaatregelen, beleidsprogramma’s die niet aansluiten of zonder effect uitgevoerd worden.Vanuit een op individualisme gebaseerde probleemanalyse, is er de neiging om er allemaal afzonderlijke probleemgebieden van te maken. Zoals bijvoorbeeld  eer en aan eer gerelateerd geweld.

Er zijn goede initiatieven geweest om eergerelateerd geweld aan te pakken. Maar de effecten zullen niet duurzaam zijn omdat de  aanpak uit een samenhang is gerukt. Men is gaan leren over eer, maar waar het om gaat is intercultureel leren werken – waarvan eer een onderdeel is. Hoofdzaak maken van subthema’s draagt het gevaar in zich dat men alles door de bril van dat ene subgebied gaat zien en analyseren. Zo raken we nog verder van huis.

In deze dag durende workshop krijgen beleidsmakers inzicht in verschillen in historische continuïteit; samenhang tussen de IK en de Wij culturen. Er wordt geoefend met diverse opdrachten om de kennis in te praktijk te kunnen brengen.

Prijs  p.p. € 350, inclusief 21% BTW, locatie, lunch, koffie, thee, water en fruit. Voor groepen van 8 deelnemers: prijs in overleg.