IK-ontwikkeling: Emancipatie

Algemeen

Doelgroep voor de IK-ontwikkeling trainingen zijn de in Nederland wonende, collectief georiënteerde migrantengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen speelt een aantal thema’s. Sommige van deze thema’s worden op de politieke agenda gezet en sommige niet. Mijn visie hierop is dat de migrantengemeenschappen een eigen dynamiek kennen en dat deze niet door de IK georiënteerde samenleving niet zo makkelijk in het vizier is te krijgen.

Ik zet me in voor het individualisatieproces van deze gemeenschappen. Vanuit eigen waarden en normensystemen van de collectief georiënteerde mensen, dus vertrekken waar men staat. In het individualisatieproces horen een aantal thema’s die wezenlijk van belang zijn, willen we deze groep instrumenten geven om optimaal mee te doen in de Nederlandse samenleving en hun te bijdrage kunnen leveren vanuit hun meegebrachte verworvenheden. We zouden onszelf in Nederland tekort doen als we de rijkdommen die deze gemeenschappen hebben, niet benutten. Om deze te kunnen benutten is het noodzakelijk dat we anders leren kijken naar culturele verschillen.

Er is een uitgebreid projectplan beschikbaar rondom dit thema dat bestaat uit de onderdelen emancipatie, gendergelijkheid, zelfbeschikking en radicalisering. Voor al deze onderdelen  zijn trainingen beschikbaar.

Trainingen Emancipatie:


Emancipatie via het lichaam
Dit is een traject van 12 lessen waarbij de deelneemsters wordt geleerd om contact te maken met hun eigen lichaam. Taboes als doorbreken cultuur van verzwijgen; doorgeschoten afhankelijkheid; niet kunnen verwoorden van eigen gevoelens en wensen et cetera.

Er is tevens een ‘train de trainer’ versie beschikbaar. Zie ook thema’s: emancipatie- bewegen.

Dit is een zeer effectieve training om vrouwen te activeren vanuit lichaamsbesef.

Vaak hebben de vrouwen een proces nodig om hun eigen lichaam toe te kunnen eigenen. Zelfredzaamheid en zelfregulatie neemt hierdoor toe.

Tarief: in overleg


Overdracht tussen moeders en dochters en moeders en zonen
Binnen de overdracht vindt naast de noodzakelijke hechting ook de overdracht plaats binnen waarden en normen die lang geleden hun functie verloren hebben. Deze waarden en normen kunnen in de moderne samenleving mensen ervan weerhouden verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven. Ontwikkeling van de eigen autonomie begint bij het stellen van vragen hoe patronen bij jezelf uitzien en of ze je belemmeren of stimuleren. Kritisch leren kijken en loskomen van de ouderlijke patronen is hierbij de eerste stap. Dit is echter een groot taboe binnen collectief georiënteerde samenlevingen.

Tarief: in overleg


Seksualiteit en homoseksualiteit
Collectief georiënteerde gemeenschappen hebben een slag te slaan als het gaat om acceptatie van eigen seksualiteit en homoseksualiteit. Bij de ontwikkeling van de autonomie is het nodig om de eigen seksualiteit volledig te accepteren en niet te laten afhangen van anderen. Acceptatie en begrijpen van seksualiteit is de eerste stap naar begrijpen en accepteren van homoseksualiteit.

Tarief: in overleg


Diverse trajecten met betrekking tot individualisatieproces
In overleg met de opdrachtgever en of zelforganisaties.

Tarief: in overleg


Communicatie binnen het gezin
Ten behoeve van gezinnen uit collectief georiënteerde gezinnen.

Tarief: in overleg


Communicatie binnen relaties
Ten behoeve van gezinnen en stellen binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen.

Tarief: in overleg


Diverse empowerment trajecten voor vrouwen en mannen
Desgewenst in de eigen taal.

Tarief: in overleg


Overige trainingen IK-ontwikkeling:

Gendergelijkheid
Taboethema’s
Radicalisering
Zelfbeschikking