IK-ontwikkeling: Gendergelijkheid

Algemeen
Doelgroep voor de IK-ontwikkeling trainingen zijn de in Nederland wonende, collectief georiënteerde migrantengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen speelt een aantal thema’s. Sommige van deze thema’s worden op de politieke agenda gezet en sommige niet. Mijn visie hierop is dat de migrantengemeenschappen een eigen dynamiek kennen en dat deze niet door de IK georiënteerde samenleving niet zo makkelijk in het vizier is te krijgen.

Ik zet me in voor het individualisatieproces van deze gemeenschappen. Vanuit eigen waarden en normensystemen van de collectief georiënteerde mensen, dus vertrekken waar men staat. In het individualisatieproces horen een aantal thema’s die wezenlijk van belang zijn, willen we deze groep instrumenten geven om optimaal mee te doen in de Nederlandse samenleving en hun te bijdrage kunnen leveren vanuit hun meegebrachte verworvenheden. We zouden onszelf in Nederland tekort doen als we de rijkdommen die deze gemeenschappen hebben, niet benutten. Om deze te kunnen benutten is het noodzakelijk dat we anders leren kijken naar culturele verschillen.

Er is een uitgebreid projectplan beschikbaar rondom dit thema dat bestaat uit de onderdelen gendergelijkheid, emancipatie, zelfbeschikking en radicalisering. Voor al deze onderdelen  zijn trainingen beschikbaar.


Training gendergelijkheid

Binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen is genderongelijkheid de basis van veel persoonlijke, intermenselijke en maatschappelijke problemen. Hoe zijn mannen en vrouwen geprogrammeerd als het gaat om genderrollen; wanneer wordt de ontwikkeling belemmerend en wat er aan te doen.

Tarief: in overleg


Overige trainingen IK-ontwikkeling:
Emancipatie
Taboethema’s
Radicalisering
Zelfbeschikking