IK-ontwikkeling: Radicalisering

Algemeen
Doelgroep voor de IK-ontwikkeling trainingen zijn de in Nederland wonende, collectief georiënteerde migrantengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen speelt een aantal thema’s. Sommige van deze thema’s worden op de politieke agenda gezet en sommige niet. Mijn visie hierop is dat de migrantengemeenschappen een eigen dynamiek kennen en dat deze niet door de IK georiënteerde samenleving niet zo makkelijk in het vizier is te krijgen.

Ik zet me in voor het individualisatieproces van deze gemeenschappen. Vanuit eigen waarden en normensystemen van de collectief georiënteerde mensen, dus vertrekken waar men staat. In het individualisatieproces horen een aantal thema’s die wezenlijk van belang zijn, willen we deze groep instrumenten geven om optimaal mee te doen in de Nederlandse samenleving en hun te bijdrage kunnen leveren vanuit hun meegebrachte verworvenheden. We zouden onszelf in Nederland tekort doen als we de rijkdommen die deze gemeenschappen hebben, niet benutten. Om deze te kunnen benutten is het noodzakelijk dat we anders leren kijken naar culturele verschillen.

Er is een uitgebreid projectplan beschikbaar rondom dit thema dat bestaat uit de onderdelen zelfbeschikking, gendergelijkheid, emancipatie, taboes en radicalisering. Voor al deze onderdelen  zijn trainingen beschikbaar.


Training: Radicalisering
Achter radicalisering liggen werelden die tot op heden nooit zichtbaar geweest zijn voor de samenleving. Het is niet alleen uitzichtloosheid die jongeren in de armen van radicalisering drijft, maar ook de culturele erfenis. In deze training leer je naar deze mechanismen te kijken. Wat is deze erfenis? Wat zijn de bouwstenen die naar radicalisering leiden?

Om te voorkomen dat fouten die eerder gemaakt zijn rondom diverse andere thema’s herhaald worden, gaat deze training niet over bespreekbaar maken van het een en ander. Bij radicalisering gaan onmacht, onvermogen en schaamte eraan vooraf. Willen we radicalisering voorkomen, dan dienen we eerst deze lagen goed te begrijpen.

Radicalisering maakt ook iets zichtbaar in de samenleving; je gaat niet zo maar naar een extreem standpunt als je daar geen innerlijke drijfveren voor hebt.

Ook komt de vraag aan de orde waar IK en WIJ met elkaar botsen als we het over radicalisering hebben.

De training is bestemd voor professionals, onderwijs, jongerenwerk en jongerenhulpverlening en politie (wijkagenten).

Maximaal aantal deelnemers: in overleg met opdrachtgever. Bij 8 deelnemers zijn de locatie, lunch, koffie, thee, water en fruit bij de prijs inbegrepen.

Tarief: in overleg.


Overige trainingen IK-ontwikkeling:
Emancipatie
Gendergelijkheid
Taboethema’s
Zelfbeschikking