IK-ontwikkeling: Taboethema’s

Algemeen
Doelgroep voor de IK-ontwikkeling trainingen zijn de in Nederland wonende, collectief georiënteerde migrantengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen speelt een aantal thema’s. Sommige van deze thema’s worden op de politieke agenda gezet en sommige niet. Mijn visie hierop is dat de migrantengemeenschappen een eigen dynamiek kennen en dat deze niet door de IK georiënteerde samenleving niet zo makkelijk in het vizier is te krijgen.

Ik zet me in voor het individualisatieproces van deze gemeenschappen. Vanuit eigen waarden en normensystemen van de collectief georiënteerde mensen, dus vertrekken waar men staat. In het individualisatieproces horen een aantal thema’s die wezenlijk van belang zijn, willen we deze groep instrumenten geven om optimaal mee te doen in de Nederlandse samenleving en hun te bijdrage kunnen leveren vanuit hun meegebrachte verworvenheden. We zouden onszelf in Nederland tekort doen als we de rijkdommen die deze gemeenschappen hebben, niet benutten. Om deze te kunnen benutten is het noodzakelijk dat we anders leren kijken naar culturele verschillen.

Er is een uitgebreid projectplan beschikbaar rondom dit thema dat bestaat uit de onderdelen zelfbeschikking, gendergelijkheid, emancipatie, taboes en radicalisering. Voor al deze onderdelen  zijn trainingen beschikbaar.


Training: Taboethema’s
Binnen verschillende oriëntaties heersen er taboes die de ontwikkeling van het individu in de weg staan. Het gaat om cultureel gebonden taboes, zoals man-vrouw verhoudingen; relatie tussen ouders en kinderen; uithuwelijking; eerthema’s; seksualiteit en homoseksualiteit; geweld binnen gezinnen; psychosociale problematiek.

Bij deze bijeenkomsten staan het zelfregulerend vermogen en het kunnen gebruiken van aanwezige hulpbronnen centraal. Taboes begrijpen en inzien van de disfunctionele kanten ervan, is de eerste stap. Er is binnen deze trajecten veel aandacht voor daadwerkelijke gedragsverandering. Dit zijn vaak lange trajecten. Het is mogelijk om samen subsidie te zoeken voor deze trajecten.

Deze trajecten zijn zowel voor mannen als vrouwen; gezinnen en jongeren (jonge meiden en jongens).

Tarief: in overleg.


Overige trainingen IK-ontwikkeling:
Emancipatie
Gendergelijkheid
Radicalisering
Zelfbeschikking