IK-ontwikkeling: Zelfbeschikking

Algemeen
Doelgroep voor de IK-ontwikkeling trainingen zijn de in Nederland wonende, collectief georiënteerde migrantengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen speelt een aantal thema’s. Sommige van deze thema’s worden op de politieke agenda gezet en sommige niet. Mijn visie hierop is dat de migrantengemeenschappen een eigen dynamiek kennen en dat deze niet door de IK georiënteerde samenleving niet zo makkelijk in het vizier is te krijgen.

Ik zet me in voor het individualisatieproces van deze gemeenschappen. Vanuit eigen waarden en normensystemen van de collectief georiënteerde mensen, dus vertrekken waar men staat. In het individualisatieproces horen een aantal thema’s die wezenlijk van belang zijn, willen we deze groep instrumenten geven om optimaal mee te doen in de Nederlandse samenleving en hun te bijdrage kunnen leveren vanuit hun meegebrachte verworvenheden. We zouden onszelf in Nederland tekort doen als we de rijkdommen die deze gemeenschappen hebben, niet benutten. Om deze te kunnen benutten is het noodzakelijk dat we anders leren kijken naar culturele verschillen.

Er is een uitgebreid projectplan beschikbaar rondom dit thema dat bestaat uit de onderdelen zelfbeschikking, gendergelijkheid, emancipatie, taboes en radicalisering. Voor al deze onderdelen  zijn trainingen beschikbaar.


Training Zelfbeschikking

Voor zowel mannen als (jonge) vrouwen uit de collectieve oriëntatie. In de context van de eigen culturele codes wordt er gewerkt aan mentaliteits- en gedragsverandering.

Hoe bereik je een staat van zelfbeschikking? Groepen die niet thuis zijn in een geïndividualiseerde samenleving, hebben ondersteuning nodig bij het op gang brengen van het individualisatieproces.

Tevens betekent individualisering voor alle culturen dat het in de eigen historische continuïteit beoordeeld en begeleid moet worden. Zo is het bespreekbaar maken van taboethema’s een instrument binnen de IK-georiënteerde samenlevingen. Deze is gebaseerd op het gegeven dat men dan in staat is om vanuit eigen individualiteit zaken bespreekbaar te maken. Echter binnen de collectief georiënteerde culturen is bespreekbaar maken van thema’s geen gewoonte. Er zou eerst een proces plaats moeten vinden van zichzelf ontdekken; contact hebben met eigen individualiteit wil het individu zaken bespreekbaar kunnen maken met een effectief doel.

Deze training bevat diverse onderdelen. Als ontwikkelen van zelfkennis; inzicht in ik-gerelateerde relaties; maken van een eigen afhankelijkheidsschema. Leren onderscheiden van persoonlijkheid en cultuur gerelateerde eigenschappen; leren keuzes maken. Ontdekken en leren afbakenen van eigen grenzen; weerbaar zijn tegen sociale druk en de macht van het collectief; leren collectief als hulpbron te gebruiken.

Dit traject duurt 10 maanden en beslaat wekelijks een dagdeel. Het doel is duurzame en effectieve mentaliteit en gedragsverandering bij mensen uit collectief georiënteerde culturen en vluchtelingen.

Er wordt in groepen gewerkt. Maximaal  aantal deelnemers: in overleg met de opdrachtgever (ideaal is 10 à 12)

Train de trainer concept is een optie.

Neem gerust contact op voor meer informatie. Er is een uitgebreide projectaanvraag aanwezig met diverse onderdelen, voor verschillende doelgroepen, zoals mannen, jongens, vrouwen en meisjes.

Tarief: in overleg.


Overige trainingen IK-ontwikkeling:
Emancipatie
Gendergelijkheid
Taboethema’s
Radicalisering