Cursus Intercultureel werken (voor zorg- en hulpverleners)

In deze cursus worden de volgende elementen behandeld:

 • Hoe stel je een probleem vast binnen een interculturele context?
 • Wat zijn de onderliggende dynamieken die met persoonlijke geschiedenis; met cultuur en tijdsgeest te maken hebben? Hoe zoek je dat uit? Leren gebruik maken van diverse instrumenten.
 • Leren ontwikkelen van een eigen visie als hulpverlener; werken aan handelingsverlegenheid als het gaat om werken met diverse culturen.
 • Hoe kom je achter de hulpbronnen van je cliënten/ bewoners, ook al herken je deze niet vanuit je eigen referentiekader?
 • Onderscheid leren maken tussen persoonlijkheid; invloed van cultuur en hoe je deze informatie gebruikt? We gaan hier hebben over afweermechanismen binnen een culturele context.
 • Interculturele communicatie; actief luisteren; open en transparante communicatie. Hoe doe je dit binnen Interculturele communicatie; actief luisteren; open en transparante communicatie. Hoe doe je dit binnen diverse culturen.
 • Hoe creëer je een WIJ-plek in het hulpverleningsproces met behoud van de professionele afstand en nabijheid.
 • Hoe behoud je je IK-positie binnen een WIJ-cultuur zonder dat dit tot onprofessionele afstand leidt.
 • Hoe kan ik de verantwoordelijkheid bij de cliënt die uit een WIJ-oriëntatie komt, leggen en laten.
 • Overdracht en tegenoverdracht binnen een multiculturele context en hoe je er constructief mee kan werken.
 • Hoe meet je resultaten binnen de WIJ-context.
 • Voeren van hulpverleningsgesprek; gezinsgesprekken.
 • Hoe ouders te begeleiden binnen een multiculturele context.
 • Hoe in een multicultureel team te werken.

Deze cursus bestaat uit 6 dagdelen en na een half jaar een terugkomdag. Terugkomdag is gratis.

Prijs: € 4.000 (exclusief 21% BTW) per minimaal 5 tot maximaal 8 deelnemers . Inclusief locatie met lunch, koffie, thee, water en fruit.

Aanpassingen, wensen van de opdrachtgever zijn welkom.