Klachtenprocedure

Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van een cliënt van Jale Simsek  welke door de betrokkene als onjuist of onterecht ervaren wordt.

Doel van de klachtenprocedure is:

 • verhelpen van de klacht;
 • voorkomen van een zelfde probleem in de toekomst;
 • verbeteren van de dienstverlening.

Alle drie dragen ze bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

De verantwoordelijkheid voor het afhandelen van de klacht ligt bij de directie.

Er wordt gestreefd naar een doorlooptijd van de ontvangst van de klacht tot en met de afhandeling van maximaal 6 weken. Elke klacht wordt altijd uiterst vertrouwelijk behandeld .

Stroomschema:

 1. Klager / cliënt meldt de klacht bij Jale Simsek;
 2. Klager legt klacht vast op een Klachtenformulier;
 3. Klager geeft/stuurt Klachtenformulier aan de directie;
 4. De directie legt contact met de klager (telefonisch of schriftelijk);
 5. De directie stuurt binnen 2 weken ontvangstbevestiging van de klacht naar klager;
 6. Het bestuur analyseert de klacht; Indien de klacht niet ontvankelijk is ontvangt de klager binnen 4 weken bericht
 7. Na de analyse vindt er een voorstel plaats voor een corrigerende en/ of preventieve maatregel en de realisatietermijn;
 8. De klager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de voorgestelde maatregel;
 9. De klacht en de daarbij behorende maatregel worden opgeborgen in het register kwaliteitsverbetering;
 10. Eenmaal per jaar vindt er een analyse plaats van de klachten en de genomen maatregelen in het management review.

Indien de klachten aan het persoonlijke adres gericht zijn van Jale Simsek zal de klacht door mw. A. Disbudak, directeur van Unal Zorg worden afgehandeld. Zij is niet werkzaam bij de onderneming.