Moeder – Dochter

Met succes heb ik diverse moeder- dochter groepen getraind in heel Amsterdam. De trainingen waren erg geliefd en vanuit de groepen kwam het verzoek om een ‘train de trainers’-traject te starten. Zodat meer moeders en dochters bereikt kunnen worden. De deelnemers gaven aan dat de communicatie tussen hen en hun dochters aanzienlijk was verbeterd; dat er over en weer meer begrip kwam en ook een vrije tussenruimte waarin moeder en dochter elkaar echt konden zien en horen.

Voor wie:

  • moeders uit collectieve culturen;
  • dochters uit collectieve culturen;
  • moeders en dochters uit collectieve culturen;
  • sleutelfiguren die werken met moeder- dochter thema.

ESSENTIE van de training is dat via moeders de waarden en normen omtrent genderrollen worden doorgegeven aan de dochters. Dat gebeurt bewust en onbewust.

De waarden en normen rond man- vrouw rollen en verhoudingen binnen de collectieve culturen is gebaseerd op het gegeven dat de man verantwoordelijk is voor de vrouwelijke identiteit van zijn dochters, vrouw (en) en andere vrouwelijke familieleden. Op zich is er niets mis met nemen van verantwoordelijkheid. Maar als dit te ver doorschiet, kan het de meisjes en vrouwen de kans ontnemen om zich als individu te ontwikkelen. Dan ontstaat een reële kans op eergerelateerd geweld (in milde en heftige vormen); huwelijksdwang; verbod op homoseksualiteit, en zwijgen.

Met deze training streef ik ernaar om moeders en dochters bewust te maken van de onbewuste mechanismen die er spelen bij het doorgeven van schadelijke boodschappen over gender ongelijkheid.

Doel is: stoppen van intermenselijke geweld; geweld jegens eigen kinderen; zowel mannen als vrouwen tegen hun wil uithuwelijken waardoor levenslange ellende en ongeluk ontstaan. Er worden kinderen geboren uit onthechte ouders, die weer onthechte kinderen voortbrengen. Zo ontstaat er transgenerationeel overdracht van zeer schadelijke elementen in de samenleving.

Migrantengemeenschappen hebben de pech dat ze de codes van de Nederlandse samenleving niet herkennen, omdat hun socialisatie zich heeft gevormd binnen een andere historische continuïteit. In die zin is het logisch dat men de Nederlandse samenleving niet als voorbeeld neemt. Ik bied een referentiekader aan de migrantengemeenschappen vanuit hun historische continuïteit en die van de Nederlandse samenleving.

MOEDER- DOCHTER EN TOEKOMSTIGE RELATIES…
Contact met je moeder bepaalt alle andere en toekomstige relaties in je leven. Moeders en dochters hebben een bijzondere en soms wat ingewikkelde band met elkaar. In deze verbinding kan er van alles plaatsvinden en ontstaan. We weten dan pas jaren later wat zich heeft afgespeeld binnen deze band en hoe dit ons leven heeft beïnvloedt. Helderheid hebben hoe deze band eruit ziet, welke boodschappen er onbewust worden doorgegeven is belangrijk om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk individu.

Weinig ruimte voor IK-ontwikkeling
Voor moeders en dochters die gesocialiseerd zijn binnen een collectieve oriëntatie is het geen vanzelfsprekendheid om zich als individu te ontwikkelen. Er is veel sociale controle en de ogen van buiten zijn vaak hardnekkig. Hierdoor wordt de ruimte voor de (jonge) vrouwen en meisjes klein om een eigen IK te ontwikkelen. Zowel moeders als dochters bewust te maken van deze vaak verborgen processen, kan de weg vrij maken naar een open communicatie en een hechtere binding. De training zal de moeders handvatten geven om hun dochter op een goede manier te begeleiden naar zelfstandigheid en de dochters handvatten geven hoe ze zich vanuit een eigenheid kunnen verbinden met hun moeder. En daardoor met anderen…en daarmee met de eigen gemeenschap en de Nederlandse samenleving.

Zie ook deze PowerPoint presentatie (opgroeien en leven in twee culturen):

Downloaden (PPT, 403KB)

 


Er zijn 2 soorten trainingen:

8x een training van een halve dag, middag of een avond van 4 uur. Voor moeders; of alleen voor dochter en zo wenselijk en mogelijk voor moeders en dochters samen.

Kosten: in overleg

Training kan op locatie worden gegeven. In Amsterdam heb ik zelf ruimte.

Maximaal deelnemers: 10

12x training ‘train de trainer’

Het doel is dat je als je deelneemt aan een ‘train de trainers’- project, zelf een groep gaat draaien en het geleerde in de praktijk gaat brengen. Het gaat hierbij om 5 trainingen die je gaat geven. Het kan zijn dat je een groep moeders gaat begeleiden, een groep dochters, of beide groepen (moeders en dochters) samen.

UNIEKE KANS OM ERVARINGSGERICHT TE LEREN

Hiervoor krijg je de volgende instrumenten:

  1. 2-tal trainingen voor jezelf: inzicht in de boodschappen die jij als dochter hebt gekregen; oefenen met open communicatie; ontwikkelen van zelfreflectie; vaardigheden als trainer en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
  2. 5-tal trainingen om het materiaal te gebruiken die je aangereikt krijgt. Het gaat om 5 cursussen die uit diverse modulen bestaan. Zoals: overdracht van waarden en normen; herkaderen van deze; inzicht in tradities en patronen die zich door de eeuwen heen nog steeds staande houden; verwerven van nieuwe vaardigheden; doorbreken van vanzelfsprekendheden. Training beoogt een sterkere relatie tussen moeders en dochters waarbij de individualiteits- ontwikkeling centraal staat.
  3. Map met de uitgewerkte trainingen achtergrond informatie.
  4. 5 coachingsmomenten, waarop je terug kan reflecteren op  je werkwijze in de groepen.
  5. Een certificaat waarin je competenties zijn opgenomen.

Kosten: in overleg

Locatie: Amsterdam

Maximaal aantal: 8

INFO

Bel of mail voor informatie: 06- 38043915; jale.simsek@kpnmail.nl

WIE

Deze training kan door instellingen of gemeenten ingekocht worden. Ook door DWI’s en WMO in het kader van re-integratie en participatietrajecten.