Moeders – Zonen

Binnen het collectief zijn de genderrollen helder en duidelijk. Maar aan de andere kant biedt het weinig ruimte aan gevoelens die buiten deze kaders vallen.

Jongens binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen hebben duidelijke taken en plichten. Een van de belangrijkste taak is het beschermen van de eer van de vrouwen in zijn familie en zorgen dat de familie geen gezichtsverlies lijdt binnen de gemeenschap waartoe ze horen.

Deze plicht heeft zowel een positieve als een negatieve kant. Positief omdat het de mannelijke beschermingsinstinct aanspreekt. Maar negatief omdat de eigenwaarde van de man direct gekoppeld is aan het gedrag van de meisjes en vrouwen binnen zijn familie. Zo krijgt hij te weinig ruimte om het gevoel van eer te individualiseren en los te koppelen van de vrouwen in zijn familie en later zijn vrouwelijke partner.

Er zijn nog meer rollen en verplichtingen voor jongens en mannen. Deze zullen dan ook gedurende de training naar voren komen. Zoals, niet emotioneel mogen zijn; sterk zijn; kostwinner moeten zijn; succes moeten hebben et cetera.

De afstand tussen de seksen is binnen de collectief vrij groot. Meisjes en jongens worden op een gegeven moment, als ze in de puberteit komen strikt van elkaar gescheiden. Dit is om te voorkomen dat er seksuele handelingen worden uitgevoerd. Dat kan de goede naam van een meisje schaden. Zo is er sprake van een afstand tussen mannen en vrouwen die al eeuwen in de socialisatie van meisjes en jongens geworteld ligt.

Meisjes en vrouwen kunnen met een beperkt aantal mannen omgaan, zoals de mannen in de familie. Ze hebben weinig kans en ruimte om contact te hebben met verschillende soorten mannen. Hetzelfde geldt ook voor mannen.

Zo leren vrouwen niet met mannen om te gaan en mannen niet met vrouwen. Relaties komen tot stand via familie en via de vastgestelde rolpatronen.

In de trainingen leren moeders zich te verplaatsen in de leefwereld van de jongens; ze leren herkennen welke signalen jongens afgeven en hoe ze er adequaat op kunnen reageren.

De trainingen bestaan uit verschillende onderdelen, die of samen of apart ingekocht kunnen worden:

Moeders – Zonen en de deelthema’s:

Combinatie van diverse onderdelen is mogelijk. Neem gerust contact op om te overleggen.

Waar nodig kan ik meehelpen zoeken naar subsidie.


PowerPoint presentatie Jongeren uit collectief georiënteerde gemeenschappen:

Downloaden (PPTX, 103KB)