Ondersteuning IK-ontwikkeling

Trainingen ter ondersteuning van de IK ontwikkeling; individualisatie binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen:

Doelgroep voor de IK-ontwikkeling training zijn de in Nederland wonende, collectief georiënteerde migrantengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen speelt een aantal thema’s. Sommige van deze thema’s worden op de politieke agenda gezet en sommige niet. Mijn visie hierop is dat de migrantengemeenschappen een eigen dynamiek kennen en dat deze niet door de IK georiënteerde samenleving niet zo makkelijk in het vizier is te krijgen.

Ik zet me in voor het individualisatieproces van deze gemeenschappen. Vanuit eigen waarden en normensystemen van de collectief georiënteerde mensen Dus vertrekken vanaf waar men staat, is hierbij het uitgangspunt. In het individualisatieproces horen een aantal thema’s die wezenlijk van belang zijn, willen we deze groep instrumenten geven om optimaal mee te doen in de Nederlandse samenleving en hun bijdrage kunnen leveren vanuit hun meegebrachte verworvenheden. We zouden onszelf in Nederland tekort doen als we de rijkdommen die deze gemeenschappen hebben, niet benutten. Om deze te kunnen benutten is het noodzakelijk dat we anders leren kijken naar culturele verschillen.

Er is een uitgebreid projectplan beschikbaar rondom dit thema.

De thema’s IK-ontwikkeling zijn:


1) Emancipatie via het lichaam

Dit is een traject van 12 lessen waarbij de deelneemsters wordt geleerd om contact te maken met hun eigen lichaam. Taboes als doorbreken cultuur van verzwijgen; doorgeschoten afhankelijkheid; niet kunnen verwoorden van eigen gevoelens en wensen et cetera.

Er is tevens een train de trainer versie beschikbaar. Zie ook thema’s: emancipatie- bewegen.

Dit is een zeer effectieve training om vrouwen te activeren vanuit lichaamsbesef.

Vaak hebben de vrouwen een proces nodig om hun eigen lichaam toe te kunnen eigenen. Zelfredzaamheid en zelfregulatie neemt hierdoor toe.

Tarief: in overleg

2) Gendergelijkheid
Binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen is genderongelijkheid de basis van veel persoonlijke, intermenselijke en maatschappelijke problemen. Hoe zijn mannen en vrouwen geprogrammeerd als het gaat om genderrollen; wanneer wordt de ontwikkeling belemmerend en wat er aan te doen.

Tarief: in overleg

3) Overdracht tussen moeders en dochters en moeders en zonen
Binnen de overdracht vindt naast de noodzakelijke hechting ook de overdracht plaats binnen waarden en normen die lang geleden hun functie verloren hebben. Deze waarden en normen kunnen in de moderne samenleving mensen ervan weerhouden verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven. Ontwikkeling van de eigen autonomie begint bij het stellen van vragen hoe patronen bij jezelf uitzien en of ze je belemmeren of stimuleren. Kritisch leren kijken en loskomen van de ouderlijke patronen is hierbij de eerste stap. Dit is echter een groot taboe binnen collectief georiënteerde samenlevingen.

Tarief: in overleg

4) Seksualiteit en homoseksualiteit
Collectief georiënteerde gemeenschappen hebben een slag te slaan als het gaat om acceptatie van eigen seksualiteit en homoseksualiteit. Bij de ontwikkeling van de autonomie is het nodig om de eigen seksualiteit volledig te accepteren en niet te laten afhangen van anderen. Acceptatie en begrijpen van seksualiteit is de eerste stap naar begrijpen en accepteren van homoseksualiteit.

Tarief: in overleg

5) Diverse trajecten met betrekking tot individualisatieproces
In overleg met de opdrachtgever en of zelforganisaties.

Tarief: in overleg

6) Communicatie binnen het gezin
Ten behoeve van gezinnen uit collectief georiënteerde gezinnen.

Tarief: in overleg

7) Communicatie binnen relaties
Ten behoeve van gezinnen en stellen binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen.

Tarief: in overleg

8) Diverse empowerment trajecten voor vrouwen en mannen
Desgewenst in de eigen taal.

Tarief: in overleg

9) Taboethema’s
Binnen verschillende oriëntaties heersen er taboes die de ontwikkeling van het individu in de weg staan. Het gaat om cultureel gebonden taboes, zoals man-vrouw verhoudingen; relatie tussen ouders en kinderen; uithuwelijking; eerthema’s; seksualiteit en homoseksualiteit; geweld binnen gezinnen; psychosociale problematiek.

Bij deze bijeenkomsten staan het zelfregulerend vermogen en het kunnen gebruiken van aanwezige hulpbronnen centraal. Taboes begrijpen en inzien van de disfunctionele kanten ervan, is de eerste stap. Er is binnen deze trajecten veel aandacht voor daadwerkelijke gedragsverandering. Dit zijn vaak lange trajecten. Het is mogelijk om samen subsidie te zoeken voor deze trajecten.

Deze trajecten zijn zowel voor mannen als vrouwen; gezinnen en jongeren (jonge meiden en jongens).

Tarief: In overleg

10) Pakket van trainingen in het kader van zelfbeschikking
Voor zowel mannen als (jonge) vrouwen uit de collectieve oriëntatie. In de context van de eigen culturele codes wordt er gewerkt aan mentaliteits- en gedragsverandering.

Hoe bereik je een staat van zelfbeschikking? Groepen die niet thuis zijn in een geïndividualiseerde samenleving, hebben ondersteuning nodig bij het op gang brengen van het individualisatieproces.

Tevens betekent individualisering voor alle culturen dat het in de eigen historische continuïteit beoordeeld en begeleid moet worden. Zo is het bespreekbaar maken van taboethema’s een instrument binnen de IK-georiënteerde samenlevingen. Deze is gebaseerd op het gegeven dat men dan in staat is om vanuit eigen individualiteit zaken bespreekbaar te maken. Echter binnen de collectief georiënteerde culturen is bespreekbaar maken van thema’s geen gewoonte. Er zou eerst een proces plaats moeten vinden van zichzelf ontdekken; contact hebben met eigen individualiteit wil het individu zaken bespreekbaar kunnen maken met een effectief doel.

Deze training bevat diverse onderdelen. Als ontwikkelen van zelfkennis; inzicht in ik-gerelateerde relaties; maken van een eigen afhankelijkheidsschema. Leren onderscheiden van persoonlijkheid en cultuur gerelateerde eigenschappen; leren keuzes maken. Ontdekken en leren afbakenen van eigen grenzen; weerbaar zijn tegen sociale druk en de macht van het collectief; leren collectief als hulpbron te gebruiken.

Dit traject duurt 10 maanden en beslaat wekelijks een dagdeel. Het doel is duurzame en effectieve mentaliteit en gedragsverandering bij mensen uit collectief georiënteerde culturen en vluchtelingen.

Er wordt in groepen gewerkt van maximaal deelnemers in overleg met de opdrachtgever;.

Train de trainer concept is een optie.

Neem gerust contact op voor meer informatie. Er is een uitgebreide projectaanvraag aanwezig met diverse onderdelen, voor verschillende doelgroepen, zoals mannen, jongens, vrouwen en meisjes.

Tarief: in overleg
11) Training radicalisering
Achter radicalisering liggen werelden die tot op heden nooit zichtbaar geweest zijn voor de samenleving. Het is niet alleen uitzichtloosheid die jongeren in de armen van radicalisering drijft, maar ook de culturele erfenis. In deze training leer je naar deze mechanismen te kijken. Wat is deze erfenis? Wat zijn de bouwstenen die naar radicalisering leiden?

Om te voorkomen dat fouten die eerder gemaakt zijn rondom diverse andere thema’s herhaald worden, gaat deze training niet over bespreekbaar maken van het een en ander. Bij radicalisering gaan onmacht, onvermogen en schaamte eraan vooraf. Willen we radicalisering voorkomen, dan dienen we eerst deze lagen goed te begrijpen.

Radicalisering maakt ook iets zichtbaar in de samenleving; je gaat niet zo maar naar een extreem standpunt als je daar geen innerlijke drijfveren voor hebt.

Ook komt de vraag aan de orde waar IK en WIJ met elkaar botsen als we het over radicalisering hebben.

Tarief: in overleg

De training is bestemd voor professionals, onderwijs, jongerenwerk en jongerenhulpverlening en politie (wijkagenten).

Maximaal aantal deelnemers: in overleg met opdrachtgever. Bij 8 deelnemers zijn de locatie, lunch, koffie, thee, water en fruit bij de prijs inbegrepen.

12) Kwaliteit van het leven en Communicatie binnen het gezin
Tweetal trainingen van elk 20 bijeenkomsten.

Kwaliteit van het leven gaat over meedoen in de samenleving. Wat heb je nodig om mee te kunnen doen? Wat zijn jouw waarden, hoe kan je deze zodanig inzetten dat je optimaal meedoet in de Nederlandse samenleving.

In de training wordt gebruik gemaakt van, inzicht in eigen socialisatie, eigen waarden en normensystemen. Hoe bruikbaar zijn deze in het hier en nu? Welke aanvulling en kennis heb je hiervoor nodig.

Vervolg is communicatie binnen het gezin. Via communicatie ontdekken van de niet meer functionele rolpatronen binnen het gezin. Training gaat in op de verouderde patronen en helpt de deelnemer om nieuwe vaardigheden zich eigen te maken. Er wordt gewerkt met oefeningen en doe- opdrachten.

Tarief: in overleg. Bij 20 deelnemers zijn locatie, koffie, thee en lunch inbegrepen.

Deelnemer Marokkaanse vrouw 38 jaar:
“Voor dit traject was ik een echte huisvrouw, die alleen voor mijn man en kinderen zorgde. Na dit traject heb ik veel geleerd. Ik zorg nu ook voor mezelf en weet wat ik wil doen en wat ik niet wil doen. Ik vind mezelf de moeite waard”.

Surinaamse deelnemer 41 jaar:
“Ik sta nu sterker in mijn schoenen en durf aandacht te vragen. Ik heb meer zelfvertrouwen opgebouwd. Ook buiten het huis ben ik wat vrijer, ik durf dingen te vragen en ik wijs niets meer af. Ben niet meer zo boos op iedereen”.

Ghanese deelnemer 37 jaar:
“Ik hoop dat ik steeds een stapje verder kom en sterk blijf in de toekomst. Slechte herinneringen heb ik allemaal uit mijn hoofd gehaald, net alsof je een zolder schoonmaakt”.