Ondersteuning WIJ-ontwikkeling

Trainingen ter ondersteuning van de WIJ-ontwikkeling ten behoeve van de individueel georiënteerde professionals/ gemeenschappen

Hierin staan de trainingen en trajecten aan met name professionals met de IK-oriëntatie centraal. Werken met diverse oriëntaties vraagt om een bredere kijk op jezelf en op de ander. Dit is niet altijd vanzelfsprekend.

Vanuit het metasysteem IK en Wij wordt de professional bij de hand genomen om mechanismen te ontdekken en een invulling te geven aan het werken met diversiteit.

De trainingen:

Diversiteit – IK en WIJ concept

Eergerelateerd geweld

Geweld binnen gezin; huiselijk geweld en kindermishandeling bij migranten, vluchtelingen