Opleiding persoonlijke begeleiders in de Zorg

Dit is een opleiding waarbij mensen met een MBO Diploma en of veel ervaring hebben in ze zorg een jaar lang les krijgen in het begeleiden van mensen met een beperking of een hulpvraag.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren trainer Jale Simsek en wordt aangeboden door Unal Zorg (www.unalzorg.nl).

 

Het doel van de opleiding is het opleiden van migranten en vluchtelingen; mannen en vrouwen die een MBO opleiding hebben in de zorg maar door omstandigheden zijn uitgevallen. Ook zijn er veel cursisten die de MBO niet hebben afgemaakt. Om deze doelgroep binnen boord te houden, heeft Unal Zorg besloten deze opleiding gratis aan te bieden aan gemotiveerde mensen die in de jeugdhulpverlening willen werken.

Naast de opleiding biedt Unal Zorg stageplekken aan de cursisten en een ZZP functie na het behalen van de diploma. Van de cursisten wordt verwacht dat ze zich voor 16 uur verbinden aan Unal Zorg.

 

De opzet van de opleiding:

4 dagdelen in de maand, waarvan 2x een bijeenkomst van 4 uur.

2x een dagdeel voor zelfstudie en het uitvoeren van opdrachten. 8 uur is gereserveerd voor maken van groepsopdrachten.

Totaal zijn er 200 uren.

 

Methodiek opleiding:

1) Er wordt met theorieën gewerkt op basis van:

 • basishouding hulpverlener
 • communicatie: actief luisteren en motiverende gespreksvoering; interculturele communicatie
 • gespreksvoering en gezinsgesprekken
 • leefgebieden; zelfredzaamheidsmatrix
 • diverse stoornissen en hoe deze te herkennen
 • ontwikkelingspsychologie en belangrijke leeftijdsfasen
 • kort uitleg IAG ( Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding)
 • hechtings- theorie; hechtingsstijlen/ hechting bij LVB/ hechting bij migrantengezinnen
 • methodisch werken en diverse interventies
 • ethische waarden
 • rapportage vaardigheden
 • praktische kennis over regelingen
 • sociale kaart

 

Deze thema’s worden als les aangeboden en waarbij ruimte is om in een rollenspel te oefenen met de theorie.
2) Op grond van deze thema’s wordt er studiemateriaal aangeboden die cursisten thuis moeten lezen; en opdrachten die gerelateerd zijn aan deze thema’s.
3) 8 uur per jaar krijgen de cursisten een groepsopdracht om te leren samenwerken rond een opdracht.
4) Er wordt 46 uur stage gelopen; cursisten maken een stage verslag met een vraag. Op grond van deze vraag wordt er theorieën gegeven. ITP methode: integratie ven theorie en praktijk. Cursist leert door middel van maken van praktijk verslagen een vraag te formuleren en de problematiek in de juiste context te zien.

 

5) Cursisten krijgen de opdracht om aandacht te geven aan eigen behoeftes; wat is zelfzorg en hoe zorg je als professional voor jezelf.

 

6) Opleiding wordt afgesloten met een presentatie zie de cursisten voorbereiden.

 

7) Opleiding wordt afgesloten met een diploma/ certificaat.

 

8) Aan het begin van de opleiding krijgen cursisten een opleidingscontract; en kunnen na de opleiding als ZZP er aan de slag binnen Unal Zorg voor maximaal 16 uur in de week.

 

9) Er wordt een module aangeboden hoe de cursisten hun eigen bedrijf kunnen starten en er wordt vanuit Unal Zorg administratieve ondersteuning geboden.

 

10) Cursisten krijgen na hun opleiding maandelijks intervisie wanneer ze voor Unal Zorg werken.

 

Jaarlijks worden informatie bijeenkomsten georganiseerd. Voor informatie en aanmelding voor een informatiedag: jale.simsek@kpnmail.nl