Re-integratie en participatie trajecten

shutterstock_222014839-bew
Niet iedereen kan meekomen in de samenleving. Dat kan verschillende redenen hebben; een lastige start in het leven, tegenslagen of tot een groep behoren waar je andere vaardigheden leert dan instrumenten om mee te kunnen draaien in de samenleving.
Voor deze groepen en individuen heb ik een effectief aanbod, bestaande uit verschillende methodieken die aansluiten bij de leefwereld; kunnen en willen van de deelnemers.
Het aanbod combineer ik met bewegen: lichaamswerk; looptraining en buitenactiviteiten. Er wordt actief gewerkt met opdrachten. Met een 0 meting en maken van resultaat afspraken.
Er wordt uitgebreid gerapporteerd aan de opdrachtgever.
Kosten: in overleg.
Bij een overeenkomst zijn locatie; koffie/thee eventueel lunchkosten inbegrepen.
U krijgt een totaalpakket van aanbod, begeleiding, terugkoppeling, locatie en andere faciliteiten.

Ervaring

2008- 2015: Training aan mannen en vrouwen in bijstand, met grote afstand naar de samenleving.In opdracht van diverse stadsdelen en DWI’s in Amsterdam.

  • Antwikkelen van empowerment – trainingsprogramma voor ( met name mannen) mensen die een te grote afstand hebben naar de samenleving en arbeidsmarkt;
  • Individueel begeleiden van mensen met een trauma/ psychose en psychische aandoeningen; en zoeken/ klaarmaken naar en voor een gepaste behandeling;
  • Afstemmen met opdrachtgever; besluiten nemen over dwangmaatregelen;
  • Afstemmen met RBA, werkbedrijven en maken van afspraken;
  • Zoeken naar scholingsmogelijkheden; methode’s inzetten om te achterhalen wat iemand kan en wil;
  • Ontwikkelen van innovatieve methoden met betrekking tot omzetten van trauma naar kracht;
  • Trainen van klantmanagers/ beleidsadviseurs participatie m.b.t. trauma en hoe om te gaan met klanten met een trauma;Dit is een traject waar ik als ZZP’er voor gevraagd ben. De kracht van de aanpak is, dat mijn aanpak gericht is op dieperliggende oorzaken en focus op de gezonde delen van de mensen.


Re-integratie en participatietrajecten bied ik op 2 manieren aan:

1) Individueel: hier staat het individu centraal die een zetje nodig heeft om de regie van het leven weer op te pakken. Belangrijk is dat het individu leert om ene beroep te de zelfregulerend vermogen. De zelfstandigheid van het individu wordt aangesproken.
De aanpak is effectief en van korte duur.
Kosten: in overleg met de opdrachtgever.

2) Re-integratie in groepsverband: Een jaartraining voor zowel mannen als vrouwen waarbij de gezonde stukken worden aangesproken en gestimuleerd om de regie van het eigen leven in de hand te nemen. Er is een uitgebreid programma voor een jaar die positieve resultaten garandeert. Groepsproces speelt hierbij een rol; waarbij er wordt gewerkt meet loop-training; buitenactiviteiten en opdrachten; stages.
De deelnemer leert hoe zelf dingen te regelen en wordt hierbij gesteund door het aanbod.
Er kunnen 20 deelnemers meedoen. Verdeeld over 2 groepen

3) Participatietrajecten: Dit programma behelst een jaartraining waarbij sociale vaardigheden en zelfstandigheid centraal staan. Wat heb ik nodig om als een volwaardige burger met rechten en plichten mee te doen aan de samenleving. Er wordt gekeken naar de belemmerende factoren en deze worden in een plan omgezet. De plannen zijn gericht op ontwikkeling van de deelnemers; deze worden aan het begin van het traject geformuleerd en met de opdrachtgever gecommuniceerd.
Afhankelijk van de groep zal er een snel een analyse gemaakt worden van de haalbare resultaten. Ook krijgt de opdrachtgever inzicht in de good practices en de methodiek.
Er wordt een tussentijdse evaluatie aangeboden.
Kosten: In overleg met de opdrachtgever.
Bij overeenkomst: locatie, koffie/thee/ eventueel lunch inbegrepen.
Maximaal aantal deelnemers: in overleg. Ideaal is 20, verdeeld in 2 groepen.

Voor informatie neem gerust contact op!