Publicaties

In ontmoeting

Een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen. (2008, 235 pagina's)

Als ik hem was

Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld (2008, 140 pagina's)

Alle ogen op haar gericht (2)

Eerwraak. Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes. Uitgegeven met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (2006, 58 pagina's, tweede geactualiseerde versie)

Huiselijke vrede

Allochtone mannen over huiselijk geweld, mannelijkheid en eer. (2006, 243 pagina's)

Alle ogen op haar gericht (1)

Eerwraak. Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes. Uitgegeven met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (2002, 27 pagina's, eerste versie)

Niet over praten

Weggelopen allochtone jongeren zelf aan het woord en aanknopingspunten voor de hulpverlening. (1991, 205 pagina's)

Glad to be gay - Werkboekje

Jongeren uit verschillende culturen en (homo)seksualiteit (1993, 49 pagina's)

Downloaden (PDF, 2.17MB)

Niet meer bang om ‘ik’ te zeggen Het Zina Platform stimuleert besef en ontwikkeling van de eigen identiteit

Downloaden (PDF, 1.67MB)

Geschreven in opdracht van  de Adviesraad Diversiteit – gemeente Amsterdam

Downloaden (PDF, 731KB)

Alkmaar sterk in wijkgerichte inburgering: Van trajectleider naar participatiecoach

Downloaden (PDF, 147KB)

Op basis van welzijn – Een advies over vrouwenemancipatie

Downloaden (PDF, 170KB)

Kanayan yaramiz