Taboe thema’s

Binnen verschillende oriëntaties heersen er taboes die de ontwikkeling van het individu in de weg staan. Het gaat om cultureel gebonden taboes, zoals man-vrouw verhoudingen; relatie tussen ouders en kinderen; uithuwelijking; eerthema’s; seksualiteit en homoseksualiteit; geweld binnen gezinnen; psychosociale problematiek.

Bij deze bijeenkomsten staan het zelfregulerend vermogen en het kunnen gebruiken van aanwezige hulpbronnen centraal. Taboes begrijpen en inzien van de disfunctionele kanten ervan, is de eerste stap. Er is binnen deze trajecten veel aandacht voor daadwerkelijke gedragsverandering. Dit zijn vaak lange trajecten. Het is mogelijk om samen subsidie te zoeken voor deze trajecten.

Deze trajecten zijn zowel voor mannen als vrouwen; gezinnen en jongeren (jonge meiden en jongens).

Prijs: in overleg.