Tag Archive for gender

Gendergelijkheid

Binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen is genderongelijkheid de basis van veel persoonlijke, intermenselijke en maatschappelijke problemen. Hoe zijn mannen en vrouwen geprogrammeerd als het gaat om genderrollen; wanneer wordt de ontwikkeling belemmerend en wat er aan te doen. Prijs: in overleg

Gendergelijkheid

Als ik terugkijk op mijn trainingen, lezingen en boeken over eergerelateerd geweld; de campagne tegen huwelijksdwang, mijn empowerment activiteiten kom ik tot de conclusie dat er binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen in Nederland, sprake is van een enorme behoefte aan aanpak en educatie op het gebied van gender gelijkheid. Ook zag ik op diverse beleidsterreinen een mate van versnippering; er is een…