Tag Archive for homoseksualiteit

Homoseksualiteit binnen de Turkse gemeenschap

Verkennend onderzoek naar bespreekbaarheid van homoseksualiteit binnen de Turkse gemeenschap. In opdracht van IOT heb ik een aantal jaren meegewerkt aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen de Turkse gemeenschap. Zie ook deze PowerPoint presentaties: Bespreekbaar maken homoseksualiteit Hollandada yaşayan Türk eşcinselleri

Taboe thema’s

Binnen verschillende oriëntaties heersen er taboes die de ontwikkeling van het individu in de weg staan. Het gaat om cultureel gebonden taboes, zoals man-vrouw verhoudingen; relatie tussen ouders en kinderen; uithuwelijking; eerthema’s; seksualiteit en homoseksualiteit; geweld binnen gezinnen; psychosociale problematiek. Bij deze bijeenkomsten staan het zelfregulerend vermogen en het kunnen gebruiken van aanwezige hulpbronnen centraal.…

Trainingen Emancipatie

7 trainingen op het gebied van emancipatie. 1) Emancipatie via het lichaam Dit is een traject van 12 lessen waarbij de deelneemsters wordt geleerd om contact te maken met hun eigen lichaam. Taboes als doorbreken cultuur van verzwijgen; doorgeschoten afhankelijkheid; niet kunnen verwoorden van eigen gevoelens en wensen et cetera. Er is tevens een ‘train…