Tag Archive for interview

Interview in boek Honderduit

Honderduit zou het levensverhaal van de twintigste eeuwse vrouw genoemd kunnen worden. Auteur Tom Weerheijm vroeg maar liefst honderd meisjes en vrouwen in Nederland naar hun persoonlijke geschiedenis, hun opvallendste karaktertrekken, hun levensvisie, hun momenten van geluk en verdriet, hun heden en verleden. Een van hen is Jale Simsek, dan 32 jaar. Het paradijs is weg…