Eergerelateerd geweld

Herkennen, signaleren en handelen bij aan eer gerelateerd geweld. Welke lagen gaan er aan vooraf, voordat iets escaleert en leidt tot eergerelateerd geweld. Wanneer spreken we van echt aan eer gerelateerd geweld? Dat zal in veel gevallen heel weinig zijn.

Eer en eergerelateerd geweld staan niet op zichzelf maar vormt samen met diverse thema’s, waarden en normenmechanismen, een geheel van diep gewortelde culturele systemen. Om eer uit dit systeem te halen en beschouwen als een iets op zich staand iets, zal op den duur meer beschadigend werken dan de bedoeling is.

Gevaar bij gebrek aan een context bij de behandeling van een dergelijk delicaat thema als eer en aan eer gerelateerd geweld is dat men stigmatiseert, alles over een kam scheert en het gevoel van samenhang kwijtraakt. In deze training leer je hoe je eer kan zien binnen een geheel. Hier zicht op hebben betekent dat je je interventies kan laten aansluiten bij die ene vraag en bij die ene situatie waar je mee te maken hebt.

Je krijgt een kader aangereikt van waaruit je kan signaleren en je aanpak op kan bouwen, zonder dat je het thema fragmenteert en los van het systeem van dat ene gezin, van die ene familie gaat aanpakken .

Vanuit een metapositie leer je breder te kijken en je krijgt instrumenten aangereikt om je aanpak juist op maat (zelf) te formuleren. Binnen jouw mogelijkheden en met je kennis als professional.

Het gaat niet om het aanleren van nieuwe vaardigheden, wel een aanpassing of opnieuw ordenen van je kennis en ervaring as professional. Handelingsverlegenheid neemt af; je signaleert sneller wat door eer gerelateerd geweld wordt uitgedrukt aan problematiek.

Je leert systemisch te denken en te handelen. Je krijgt de ruimte en begeleiding om je eigen wijze te ontwikkelen om met dit thema om te gaan. Je zal worden geattendeerd op je eigen valkuilen en tegenoverdracht.

Hoe werk je met mensen die weinig gronding hebben als autonome individuen en de tools missen om zelf sturing te geven aan hun leven?

Ook leer je te werken met instrumenten voor nazorg. Hoe krijg je mensen die niet gewend zijn aan autonoom te leven en besluiten te nemen naar de samenleving.

Je kan iemand uit een geweldsituatie halen, maar hoe haal je de eeuwenlang geïnternaliseerde waarden uit iemand? Ook nog eens als deze waarden het zelfbeeld bepalen? Je krijgt handreikingen om met trauma’s om te gaan (zie ook website: www.therapiedieverbindt.nl) en deze te vertalen naar eer gerelateerd geweld.

Er wordt met theorie, ervaringsgericht werken, oefeningen en casussen gewerkt. Training streeft vooral naar een humane en samenhangende aanpak van dit thema. Er wordt niet met ingewikkelde theorieën, methoden of schema’s gewerkt.

De nadruk ligt vooral op interculturele hulpverlening met aandacht voor de positie en betekenis van eer in het geheel. Je leert ook vaardigheden die je op andere thema’s binnen je werk kan toepassen. Ook leer je hoe je stap voor stap het contact met het ouderlijk huis kunt herstellen.

Tussendoor krijg je opdrachten om uit te werken.

De training beslaat 4 dagdelen.

Tarief: € 2500,- per 4 dagdelen, inclusief materiaal, exclusief 21% BTW.

Maximaal aantal deelnemers, in overleg met de opdrachtgever. Na een half jaar wordt er een terugkom dat georganiseerd. Deze is gratis. Op deze dag worden de ervaringen behandeld en vragen die er leven naar aanleiding van de training. Tevens een inventarisatie wat er nog nodig is aan kennis en vaardigheden.

Bij 8 deelnemers zijn de locatie, lunch, koffie, thee, water en fruit bij de prijs inbegrepen.

Zie ook deze PowerPoint presentatie:

Downloaden (PPT, 75KB)